Suore di Santa Elisabetta

Duchowość

Kult Najświętszego Serca Jezusowego:

Głęboka miłość naszych Założycielek do Najśw. Serca Jezusowego jest dla nas drogocennym dziedzictwem. Pragnęły one, aby wszystkie siostry:
 • odkrywały tę Miłość,
 • żyły usposobieniem Bożego Serca,
 • coraz bardziej uczyły się od Niego,
 • sprawiały Mu radość,
 • chroniły się w Nim,
 • pozostały Mu wierne,
 • Jego mocą opierały się złu,
 • Jemu wynagradzały,
 • dla Niego znosiły cierpienia,
 • Jemu poświęcały wszystkie swe siły, aż do oddania życia,
 • ufały, że za wszystkie swe trudy i wyrzeczenia znajdą wytchnienie w Jego     Najśw. Sercu,
 • starały się, aby „wszystkie czyny i działania łączyć coraz ściślej z zamiarami Bożego Serca” (Matka Franciszka) 

Kult Matki Bożej:

 • Maryja jest dla nas wzorem w naśladowaniu Chrystusa. Jej przykład wskazuje jak we wierze, posłuszeństwie, pokorze, prostocie, milczeniu i wierności mamy realizować własne powołanie.
 • Matka Franciszka poświęciła Zgromadzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, licząc w ten sposób na Jej szczególną opiekę.