Suore di Santa Elisabetta

Charyzmat

Charyzmat naszego Zgromadzenia jest darem udzielonym przez Boga Kościołowi. Nasze Zgromadzenie – obdarzone tym darem – zostało w Duchu Świętym przeznaczone do tego, by ukazywać ludziom miłosierną miłość Ojca.  

Założycielki obrały dla swoich dzieł miłosierdzia jako wzór św. Elżbietę, która była przeniknięta głęboką miłością Chrystusa i znalazła swój wyraz w bezwarunkowym praktykowaniu ubóstwa i wyrzeczenia. Pragnęła ona uszczęśliwiać ludzi, dlatego w ubogich, chorych i potrzebujących pomocy rozpoznawała „naszego Pana”.

Kierując się duchem miłosierdzia, mamy dostrzegać potrzeby ludzi i „udzielać pomocy chorym i cierpiącym, gdziekolwiek się tacy znajdują” (Matka Franciszka).