Suore di Santa Elisabetta

Formazione

Aspirantura

 • pomaga kandydatce w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia postulatu, daje jej możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i rozpoznania autentyczności swego powołania.

 • aspirantka mieszka we własnej rodzinie, może jednak dla uzasadnionych powodów odbywać aspiranturę w jednym z domów prowincji, wyznaczonych przez przełożoną prowincji.

Postulat

 • odbywa się we wspólnocie zakonnej. Jest to czas próby poprzedzający przyjęcie do nowicjatu  i służy stopniowemu wprowadzeniu w nasze życie zakonne.
 • trwa od 6 miesięcy do 2 lat
 • postulantki noszą czarną sukienkę z białym kołnieżem i medalik św. Elżbiety

Nowicjat

 • jest bezpośrednim przygotowaniem do I profesji i służy głębszemu wprowadzeniu nowicjuszek w życie naszego Zgromadzenia. Zdobyte w czasie postulatu wiadomości dotyczące charyzmatu, duchowości i sposobu życia naszej wspólnoty zakonnej powinny być w tym czasie uzupełniane i pogłębiane.
 • w naszym Zgromadzeniu trwa w zasadzie jeden pełny rok.
 • nowicjuszki otrzymują przyjęty w naszym Zgromadzeniu strój zakonny z białym welonem oraz imię zakonne. Jeśli wyrażą życzenie, mogą zatrzymać imię chrzestne.

Juniorat

 • zadaniem junioratu jest przede wszystkim pogłębienie życia wewnętrznego odpowiednio do naszej duchowości, jak również teoretyczne i praktyczne przygotowanie do służby apostolskiej naszego Zgromadzenia, a także dalsze rozwijanie ludzkiej i chrześcijańskiej osobowości.
 • czas junioratu rozpoczyna się wraz ze złożeniem pierwszych ślubów i trwa do złożenia profesji wieczystej. ) Jako zewnętrzny znak złożenia pierwszej profesji otrzymuje siostra czarny welon i medal Zgromadzenia.
 • jako zewnętrzny znak złożenia pierwszej profesji otrzymuje siostra czarny welon i medal Zgromadzenia.
 • znakiem profesji wieczystej jest poświęcona obrączka.

Formacja ustawiczna

 • polega ona na nieustannie wzrastającym upodabnianiu się do Chrystusa, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Ewangelii, w naszych Konstytucjach i w zasadach formacyjnych.
 • dopomaga nam w coraz bardziej świadomym przygotowaniu się na radosne spotkanie z Bogiem przy końcu naszego życia.