Suore di Santa Elisabetta

Powołanie

Na drogę naśladowania Chrystusa w stanie zakonnym człowiek zostaje powołany przez Boga jeszcze przed podjęciem osobistej decyzji. Od wieków Bóg umiłował człowieka i ma w stosunku do niego swoje plany.

Zadaniem człowieka jest udzielenie odpowiedzi na Boże wezwanie, pójście za nim i uczynienie wszystkiego, aby w swym życiu pozostał zawsze czujnym i wrażliwym na głos Boga

Odtwórz wideo

Wezwanie Boże jest jak ziarno rzucone w ziemię. Siła wzrostu i dojrzewania spoczywa w nim samym. Jeśli jednak rośliny tej nie będziemy pielęgnować, chronić przed szkodliwymi wpływami, wówczas trudno będzie jej wzrastać