Suore di Santa Elisabetta

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety

 

  • jest wspólnotą świeckich katolików, którzy zdecydowali się przeżywać bardziej intensywnie swoją konsekrację wypływającą z chrztu św. i przyczyniać się do rozszerzania Królestwa Bożego, przez udział w charyzmacie i posłannictwie Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, ukazując swym życiem i działaniem miłosierną miłość Bożą.
  • członkowie(kinie) Wspólnoty pozostają w świecie, żyją duchowością Zgromadzenia, realizują jego apostolat w Kościele, mają udział w duchowych owocach tej wspólnoty.